You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

วีเนียร์

     “รอยยิ้ม” ถือเป็นด่านแรกที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับคนผู้พบเห็นได้ครับ ทันตกรรม วีเนียร์ เคลือบผิวฟัน จึงเข้ามาช่วยเจ้าของรอยยิ้ม ที่มีปัญหา ฟันแตก ฟันหัก ฟันเหลือง ฟันดำ ฟันกระต่าย ฟันไม่เท่ากัน ฟันไม่สวยงาม ทำให้เจ้าของรอยยิ้มขาดความมั่นใจได้เช่นกัน

   การทำวีเนียร์ หรือ เคลือบฟันเทียม เป็นหนึ่งตัวช่วยที่สามารถแก้ความบกพร่องของฟันให้กลับมาสวยงาม เคลือบฟันขาว ยิ้มได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง

     การทำเคลือบฟันเทียมหรือวีเนียร์ฟันขาว เป็นการบูรณะฟันเฉพาะด้านหน้าของฟัน เพื่อแก้ไขความผิดปกติของฟันในด้านความสวยงามให้กลับมามีความสวยงามเป็นธรรมชาติ และขาวสวยงาม ดูมีสุขภาพดี ถือว่าเป็นการรักษาฟันที่มีความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะว่าจะช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาในเรื่องรอยยิ้มของฟันสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างครอบคลุม และเมื่อทำออกมาก็ดูสวยและเป็นธรรมชาติ สามารถเปลี่ยนฟันที่มีปัญหา ให้เป็นฟันที่มีความสวยงามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับใครที่ต้องการแก้ไขสี ขนาด รูปร่าง และแนวแกนฟัน รวมถึงการปรับปรุงรอยยิ้มของคุณให้สวยงาม  คุณสามารถแก้ไขได้ด้วยการทำเคลือบฟันเทียม หรือวีเนียร์ฟัน

    เคลือบฟัน (วีเนียร์ฟัน) การรักษานี้ทันตแพทย์จะกรอฟันทางด้านหน้าเล็กน้อยและเปลี่ยนเป็นแผ่นพอร์ซีเลนใหม่เพื่อแก้ไขความผิดปกติต่างๆ เราสามารถทำเฉพาะเพียงบางซี่หรือทำทั้งฟันบนและล่างจำนวน16 ซี่ ตั้งแต่ฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่งซ้ายถึงขวาเพื่อแก้ไขรอยยิ้มทีมีปัญหาของเราไปเป็นฟันที่ขาวสวยงามได้