You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

อุดฟัน

อุดฟันวัสดุสีโลหะ

     อุดฟันวัสดุสีโลหะหรือ Amalgam Filling เป็นวัสดุอุดฟันใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็วและราคาไม่แพง เนื่องด้วยวัสดุชนิดนี้ทำมากจากการผสมกันของปรอท เงิน ดีบุก หรือโลหะ ส่วนใหญ่แล้วทันตแพทย์จะนำมาใช้กับการอุดฟันกรามมากกว่าเพราะวัสดุนี้มีสีเข้ม มองเห็นสีชัดกว่าการอุดฟันแบบคอมโพสิต จึงไม่เหมาะสำหรับฟันหน้าที่ค่อนข้างเน้นเรื่องความสวยงาม

ข้อดีการอุดฟันวัสดุสีโลหะ

 • - ราคาไม่แพง
 • - มีความคงทน แข็งแรงต่อการบดเคี้ยว
 • - มีขั้นตอนการทำที่ไม่ยุ่งยาก

ข้อเสียการอุดฟันวัสดุสีโลหะ

 • - มองเห็นสีวัสดุอุดฟันค่อนข้างชัด
 • - ไม่เหมาะสำหรับฟันหน้าที่ต้องการความสวยงาม

อุดฟันวัสดุสีเหมือนฟัน

     อุดฟันวัสดุสีเหมือนฟันหรือ Resin Composite Filling เป็นการอุดฟันสีเหมือนฟันที่มีความเป็นธรรมชาติ และเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันมากที่สุด สามารถใช้อุดฟันได้ทั้งฟันหน้าและฟันกรามซึ่งขั้นตอนในการทำนั้นจะค่อนข้างยุ่งยากกว่าแบบโลหะ เนื่องจากจะต้องทำโดยผ่านการฉายแสงเท่านั้น ขั้นแรกจะต้องกรอเนื้อฟันที่ผุออกก่อน แล้วหลังจากนั้นจะทำการใส่วัสดุสีเหมือนฟันเข้าไป ซึ่งขั้นตอนนี้จะทำสลับกับการฉายแสงเพื่อให้วัสดุเกิดการแข็งตัว และหากแข็งตัวแล้วทันแพทย์จะทำการกรอตกแต่งวัสดุอีกครั้งเพื่อตกแต่งฟันให้สวยงาม

ข้อดีการอุดฟันวัสดุสีเหมือนฟัน

 • - มีความสวยงามเนื่องจากมีสีที่เหมือนฟันธรรมชาติ
 • - สามารถใช้ได้ทั้งฟันหน้าและฟันกราม
 • - สามารถใช้งานฟันได้ทันที ไม่ต้องรอ 24 ชั่วโมงเหมือนการอุดฟันแบบโลหะ
 • - ปลอดภัยเนื่องจากตัววัสดุไม่มีสารปรอทผสม

ข้อเสียการอุดฟันวัสดุสีเหมือนฟัน

 • - มีราคาสูงกว่าแบบโลหะ
 • - มีความคงทนน้อยกว่าแบบโลหะ
 • - ง่ายต่อการเกิดคราบจากชา กาแฟ หรือบุหรี่