You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว

     การฟอกสีฟันช่วยให้ฟันขาวขึ้นได้จริง โดยผลลัพธ์จากการฟอกสีฟันจะอยู่ได้ยาวนานประมาณ 6 เดือน-1 ปี ขึ้นอยู่กับระดับสีที่เป็นอยู่ของฟัน น้ำยาฟอกสีฟัน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ และการดูแลการรักษาสุขภาพช่องปากของแต่ละบุคคล อย่างการเลือกรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ซึ่งจะสามารถรักษาสีฟันให้ขาวได้นานยิ่งขึ้น

การฟอกสีฟันที่กำลังนิยมมีด้วยกันหลัก ๆ 3 รูปแบบ

  1.การฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น Cool light เป็นการใช้แสง LED ฉายลงบนฟันที่ทาน้ำยาฟอกสีฟันเรียบร้อยแล้ว แสงจะเข้าไปกระตุ้นการทำงานของน้ำยาฟอกสีฟัน ให้เม็ดสีหนาทึบของฟันแตกตัว ทำให้ฟันดูขาวกระจ่างขึ้น

  2.ฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ เป็นการใช้แสงเลเซอร์ไดโอดมากระตุ้นให้น้ำยาฟอกสีฟันแตกตัว ช่วยให้แทรกซึมเข้าไปในผิวฟันได้ดีขึ้น ทำให้ขจัดคราบและเม็ดสีบนผิวฟันได้อย่างรวดเร็ว

  3.การฟอกสีฟันแบบ Zoom เป็นการใช้พลังงานแสงสีฟ้าชนิดเข้มข้น มากระตุ้นการทำงานของน้ำยาฟอกสีฟัน ทำให้สารในน้ำยาฟอกสีฟันแทรกซึมเข้าสู่ชั้นผิวฟันและกำจัดคราบ หรือเม็ดสีบนเนื้อฟันได้ดีขึ้นโดยไม่ทำลายโครงสร้างของฟัน

   โดยทางคลินิกจะใช้การฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น cool light ซึ่งมีข้อดีคือสามารถขจัดคราบฝังลึกบนผิวฟันได้รวดเร็ว ปลอดภัย เห็นผลชัดเจน มีราคาถูกกว่าแบบอื่น และใช้ระยะเวลา 30-45 นาทีเท่า