You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

จัดฟันแบบดามอน (damon system)

 จัดฟันดามอน เป็นการจัดฟันแบบไม่ต้องใช้ยาง(Oring) จัดฟันโดยใช้เครื่องมือ Damon/ClearitySL เป็นการจัดฟันที่เร็วกว่าการจัดฟันแบบติดแน่นทั่วไปและเจ็บน้อยกว่า ดังนั้นจัดฟันดามอน หรือ จัดฟันเร่งด่วน Damon เป็นที่หนึ่งทางเลือกสำหรับการจัดฟันที่รวดเร็ว เจ็บน้อยกว่าการจัดฟันแบบอื่นๆ จัดฟันแบบดามอน เป็นเทคโนโลยีแบบ Self-Ligating ที่ได้รับการรับรองทางการแพทย์แล้วว่าช่วยลดเวลาในการ จัดฟัน ให้น้อยลงได้

การจัดฟันแบบดามอน มี 2 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดามอนคิว (Damon Q)

     ดามอนคิว (Damon Q) เครื่องมือจัดฟันหรือแบร็คเก็ตเป็นสีโลหะ เมื่อติดเครื่องมือจัดฟันชนิดนี้ เวลายิ้ม พูดคุย จะเห็นเครื่องมือจัดฟันชัดเจน

ดามอนเคลียร์ (Damon Clear)

    ดามอนเคลียร์ (Damon Clear) เครื่องมือจัดฟันจะมีสีขาวขุ่น เหมือนกับสีฟัน ทำให้เมื่อติดลงบนฟันจะมองเห็นเครื่องมือไม่ชัดเจน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้มีบุคลิกภาพที่ดีระหว่างจัดฟัน


ข้อแนะนำขณะรับการจัดฟันแบบดามอน
   - ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีความแข็งหรือเหนียว
   - ไม่ควรเคี้ยวหรือกัดของแข็ง อาจทำให้วัสดุจัดฟันหลุดได้
   - การดูแลรักษาสุขภาพปากและฟันอย่างถูกวิธีมีความสำคัญเสมอ
   - ปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ด้านการดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธี ช่วยป้องกันการเกิดปัญหาในช่องปากต่างๆ เช่น การเกิดฟันผุได้