You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

จัดฟันใส INVISALIGN

  จัดฟันแบบใส invisalign เป็นการจัดฟันแบบใสที่สามารถถอดได้ และถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

โดยแสดงผลออกมาแบบวิดีโอ 3D การจัดฟัน invisalign จะทำให้ฟันของคุณเรียงตัวสวย โดยที่คนอื่นไม่รู้ ซึ่งมีความแตกต่างจากการจัดฟันแบบเหล็กทั่วไป

  คนไข้สามารถที่จะศึกษาหรือดูการรีวิวจัดฟันใสได้ที่ คลินิกทันตกรร​มพราวเดนท์​ สำหรับคนไข้ที่อยากจัดฟันแบบใส ต้องการแก้ปัญหาฟันซ้อน ฟันเก ฟันห่าง ปัญหาการสบฟัน หรือขากรรไกรล่างยื่น ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟัน ให้มีความสวยงามและเหมาะสมได้โดยไม่ต้องติดเครื่องมือ การจัดฟันชนิดนี้สามารถถอดออกได้เมื่อต้องการ และมีความใส โดยทันตแพทย์จะทำการเปลี่ยนเครื่องมือ ให้ตามแผนการรักษา