You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ตัดแต่งเหงือก

   การตัดเหงือก (Gum Contouring Surgery) หรือการศัลยกรรมตัดแต่งเหงือก เป็นการผ่าตัดยกระดับเหงือกที่มีลักษณะที่โตมากกว่าปกติ หรือเหงือกที่เป็นส่วนเกินออกด้วยเครื่องมือทางทันตกรรม เพื่อปรับแนวเหงือกให้เสมอกัน หรือเพื่อเพิ่มความยาวของฟันให้ดูยาวขึ้น

ข้อดี-ข้อเสีย การตัดแต่งเหงือก
  ข้อดีการตัดเหงือก
     
1.ช่วยเพิ่มความมั่นใจในรอยยิ้ม และเสริมบุคคลิกภาพให้ดีขึ้น
     2.เพื่อการรักษาที่เป็นประโยชน์ในขั้นตอนต่อไป
     3.การทำวีเนียร์ให้ดูมีมิติ และสวยงามมากที่สุด
   การบูรณะ เช่น การครอบฟัน หรือ การอุดฟัน เพื่อครอบคลุม ทั้งรอยที่ผุ รอยที่ฟันแตก ที่อยู่ใต้ขอบเหงือก เพื่อประสิทธิภาพของครอบฟัน และฟันที่อุดซี่นั้นให้ใช้ได้นานมากยิ่งขึ้น ให้ผลลัพธ์ถาวร เหงือกจะไม่กลับมางอกซ้ำอีก ทั้งนี้ขึ้นอยู๋กับการดูแลสุขภาพฟันและเหงือกของคนไข้ร่วมด้วย ใช้เวลาในการรักษาไม่นาน เฉลี่ยประมาณ 1-2 นาที/ซี่ หากรักษาด้วยเครื่องตัดเหงือกเลเซอร์ จะไม่ต้องเสียเวลาพักฟื้นและมีภาวะแทรกซ้อนที่น้อยกว่า ในกรณีที่ยิ้มแล้วเห็นกระดูกนูนเยอะเหนือริมฝีปากบน หลังทำตัดแต่งเหงือก ริมฝีปากจะดูอูมน้อยลง

   ข้อเสียการตัดเหงือก
      1.ต้องมีการผ่าตัดโดยการใส่ยาชาร่วมด้วย ในกรณีที่แพ้ยาชาต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
      2.หลังตัดเหงือก หากคนไข้ไม่ดูแลสุขภาพช่องปาก อาจนำไปสู่โรคปริทันต์ได้ เช่น เหงือกอักเสบ เหงือกร่น ฟันผุ คอฟันสึก
      3.มีราคาที่ค่อนข้างสูง