You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ฟันปลอมชนิดถอดได้

    ฟันปลอ เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป ช่วยเพิ่มความมั่นใจในรอยยิ้ม เพิ่มความสะดวกในการบดเคี้ยวอาหาร ช่วยให้การพูดออกเสียงชัดเจนได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงป้องกันปัญหาเกี่ยวกับขากรรไกร และปัญหาฟันซี่ที่เหลือล้มเอียง เคลื่อนตัวไปยังช่องว่างของเหงือกบริเวณใกล้เคียงที่สูญเสียฟัน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้

 ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนากันอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้การทำฟันปลอมมีการพัฒนาคุณภาพดีขึ้น ดูเป็นธรรมชาติแนบเนียนไปกับฟันแท้ มีความสวยงาม สะดวกสบายในการใส่หรือถอดออก จึงทำให้การทำฟันปลอมนิยมมากขึ้น

   โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้ประเมินในการทำฟันปลอมขึ้น เพื่อให้มีลักษณะเฉพาะเหมาะสมสวยงามตามแต่ละบุคคล

การดูแลรักษาฟันปลอมแบบถอดได้

  -คนไข้ไม่ควรรับประทานอาหาร ที่มีความแข็งจนเกินไป เพราะทำให้ฟันปลอมต้องทำงานหนักจากบริเวณที่นำไปบดเคี้ยว อาจส่งให้ฟันปลอมหลุดออกมาขณะเคี้ยวอาหารได้
   -ระวังอย่าทำฟันปลอม ตกหรือหล่นพื้น เพราะอาจทำให้ส่วนประกอบของฟันปลอมบิดเบี้ยวหรือแตกหักได้
   -หลังทานอาหารควรทำความสะอาดฟันปลอมทุกครั้งด้วยนำสะอาด อาจใช้แปรงสีฟันขนนุ่ม ทำความอาดฟันปลอมร่วมกับน้ำเปล่าด้วย ไม่ควรใช้ยาสีฟันทำความสะอาดฟันปลอม เพราะในยาสีฟันมีตัวยาที่ช่วยในการขัดฟันอาจจะทำให้ฟันปลอมผุกร่อนหรือสึกได้
   -ใช้เม็ดฟู่ในการกำจัดเชื้อโรคบนฟันปลอมอาทิตย์ละ 1 ครั้งเพื่อสุขอนามัยที่ดี
    -ก่อนนอนควรถอดฟันปลอมแช่ในน้ำไว้ เพื่อรักษาและคงสภาพให้สมบูรณ์ที่สุด การเก็บไว้ในที่แห้งจะทำให้ฟันปลอมสามารถบิดเบี้ยวได้ และอาจส่งผลให้การใส่ฟันปลอมไม่แนบสนิทกับเหงือกเท่าที่ควร