You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ครอบฟัน

  มื่อต้องประสบปัญหาสุขภาพฟัน อันเนื่องมาจากได้รับความเสียหายรุนแรง เช่น ฟันแตกขั้นรุนแรง ฟันหัก ฟันบิ่น ส่งผลให้จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา ซึ่งการรักษาคุณอาจจำเป็นต้องใส่ ครอบฟัน ( Crowns ) เพื่อบูรณะฟันให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติหรือเพื่อตกแต่งรูปทรงให้ฟันสวยงาม เป็นระเบียบมากขึ้นและเสริมความ มั่นใจในทุกรอยยิ้ม

ครอบฟัน คืออะไร ?

    การครอบฟัน คือ การครอบ หรือคลุมฟันที่เสียหาย ถือเป็นการบูรณะและปกป้องฟันที่ได้รับความเสียหายจากการแตกหัก หรือฟันที่ได้ผ่านการรักษารากฟัน สามารถทนแทนฟันจริง หรือเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับตัวฟัน โดย ทันตแพทย์จะทำการครอบฟันซี่นั้น ๆ ด้วยวัสดุประเภทต่างๆ อาจทำจากโลหะล้วน ทั้งซี่ด้วยวัสดุเซรามิคล้วน (all ceramic) หรือทั้งโลหะและเซรามิค (PFM) เพื่อให้เกิดความแข็งแรงและสวยงาม เพื่อให้ฟันซี่นั้นมีรูปร่างและประสิทธิภาพการใช้งานดีดังเดิม มีความติดแน่น โดยสามารถปรับสี ให้เข้ากับ สีฟันตาม ธรรมชาติได้

ครอบฟัน เหมาะกับใคร ?

   การครอบฟัน ส่วนมากการทำครอบฟันหน้า เน้นเรื่องความสวยงาม ส่วนฟันหลังหรือครอบฟันกราม จะเน้นเรื่องการใช้งานบดเคี้ยวอาหาร เช่น มีฟันผุเป็นจำนวนมากและลักษณะของฟันที่ผุมีขนาดกว้าง เนื้อฟันเหลือน้อยจึงไม่สามารถรักษาโดยการอุดฟันได้ หรือผู้ที่มีฟันแตก ฟันร้าวควรต้องรักษาด้วย ครอบฟัน เพื่อเก็บรักษาฟันให้ใช้งานได้ยาวนาน หรือผู้ที่เคยผ่านการรักษารากฟันมาก่อน เนื่องจากเนื้อฟันจะเปราะบางมากกว่าเหมือนกับฟันปกติ

 นอกจากนี้ ครอบฟัน ยังช่วยในการปรับการเรียงตัวของฟันได้ ในกรณีที่ฟันมีความผิดปกติ เนื่องจากฟันเกิดอุบัติเหตุ แตก หัก หรือบิ่น สีฟันและรู ปร่างฟันไม่สวยงาม เหมือนฟันซี่ข้างเคียง

  การครอบฟัน ทำให้ความมั่นใจ ช่วยให้รูปฟันเรียงตัวมีรอยยิ้มที่มั่นใจยิ่งขึ้น

ครอบฟัน กับ วีเนียร์ ต่างกันอย่างไร

   หลายคนสงสัยว่าการครอบฟันกับวีเนียร์ เหมือนหรือต่างกันอย่างไรเมื่อจุดประสงค์เพื่อปรับฟันให้ดูดีมากขึ้น ซึ่งจริงๆ แล้ว 2 วิธีการนี้มีความคล้ายคลึงกัน คือเป็นการทำทันตกรรมเพื่อความงาม แต่ก็มีความแตกต่างกันในบางจุด โดยการทำวีเนียร์เหมาะสำหรับผู้ที่มีความผิดปกติของฟันเพียงเล็กน้อย เช่น สีฟันไม่สวย ฟันไม่สบกัน ฟันไม่เท่ากัน ปัญหาฟันเล็ก การเลือกทำวีเนียร์จะเสียเนื้อฟันที่น้อยกว่า เพราะเป็นการแปะแค่ผิวหน้าบางส่วน เป็นการเคลือบแค่ผิวหน้าของฟันเท่านั้นเอง แต่ถ้าหากเป็นการครอบฟัน จะครอบคลุมพื้นผิวด้านนอกทั้งหมดของฟันซี่นั้น โดยการครอบฟันจะสวมไปลงฟันทั้งซี่